ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Το γραφείο μελετών EFFECT-Τεχνικοί Σύμβουλοι, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη μιας νέας συνεργασίας με την Εταιρεία Συμβούλων  “Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.” (www.euroconsultants.gr ) . Η συνεργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών, προς την μοναδική εταιρεία του κλάδου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών εισηγμένη στο Χ.Α.Α. , με την επωνυμία  “Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.”, στην υλοποίηση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”, που εντάχθηκε στο Μέτρο 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” (ΕΠ ΚτΠ)..

Το έργο αφορά τον «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» της πράξης «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας.» και την «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» της πράξης «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας»

Η επιλογή μας από μια τόσο μεγάλη εταιρεία , με σημαντική και βαρύνουσα θέση στους τομείς του management και του  consulting , τόσο σε Πανελλαδικό επίπεδο, όσο και στο ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων , της ευρύτερης περιοχής της Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου (Η εταιρεία έχει αναλάβει πλήθος έργων σε χώρες όπως Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρο, Ιορδανία, και επίσης διατηρεί γραφεία   στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουκουρέστι, Σκόπια, Βελιγράδι, Σόφια, Πράγα, Βρυξέλλες), αποτελεί σημαντική τιμή και αναγνώριση της αξίας των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας. Σήμερα, η Εταιρεία “Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.” διευρύνει περαιτέρω την εκτεταμένη και ηγετική παρουσία της και δραστηριοποιείται ως ένας αναγνωρισμένος περιφερειακός κόμβος παροχής ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντική «στιγμή» γιατί αποτελεί αναγνώριση της αξιοπιστίας και την εγκυρότητας της ποιότητας των υπηρεσιών μας, «προσφέρει» σημαντική τεχνογνωσία και παράλληλα ανοίγει νέους δρόμους για περεταίρω συνεργασίες με την συγκεκριμένη εταιρεία στους τομείς: του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στη σύνταξη Master Plans και Επιχειρηματικών Σχεδίων, στην εκπαίδευση στελεχών , στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

 

 

 

 

 

 

karpenisi